محققان گفته اند پنج دقیقه فعالیت روزانه در فضای سبز به بهبود سلامت روانی افراد کمک می کند.شواهدی وجود دارد که نشان می دهد که ترکیبی از فعالیت هایی مانند پیاده روی و دوچرخه سواری در طبیعت در سلامت افراد موثر است.

تحقیقات محققان بریتانیایی بر روی 1250 نفر نشان داده است که فعالیت در فضای سبز به بهبود خلق و اعتماد به نفس افراد کمک می کند.

نتیجه این تحقیقات در مجله علوم و فناوری محیط زیست به چاپ رسیده است.

محققان دانشگاه اسکس می گویند بیشترین تاثیر فعالیت در طبیعت در جوانان دیده می شود.

به گفته این محققان پنج دقیقه نخست فعالیت در فضای سبز بیشترین تاثیر را در بهبود سلامت روانی افراد دارد و با این که با افزایش مدت فعالیت، نشاط به دست آمده نیز افزایش می یابد ولی این افزایش به اندازه پنج دقیقه اول نیست.

محققان همچنین به این نتیجه رسیدند که اگر فعالیت در طبیعت در مجاورت رودخانه یا دریاچه باشد، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

به گفته جولز پرتی، سرپرست محققان دانشگاه اسکس، بیشترین تاثیر این نوع فعالیت در افراد پرتنش، کم تحرک و بیماران روانی دیده می شود.

پرتی گفت: "کارفرمایان باید از کارکنانی که در شرایط پرتنش کار می کنند بخواهند موقع ناهار کمی در پارک نزدیک محل کار خود قدم بزنند."

پل فارمر، رئیس بنیاد خیریه مایند که در زمینه سلامت روانی فعالیت می کند، می گوید نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که فعالیت در فضای سبز یک روش ارزان برای بهبود شرایط روانی افراد است و نیازی به تجویز دارو ندارد.

به گفته او پرشکان برای درمان افسردگی بیمارانشان باید تجویز ورزش در طبیعت را نیز در نظر داشته باشند.

بی بی سی